Copywriting

10 съвета за писането от Дейвид Огилви

Публикувано в kick.bg

На 7 септември 1982 г., легендата в историята на рекламата Дейвид Огилви изпраща до всички служители в рекламата си агенция Ogilvy & Mather служебна бележка, озаглавена “Как да пишете”. В нея той включва точно 10 съвета.

 

“How to write” | “Как да пишете”

 

The better you write, the higher you go in Ogilvy & Mather. People who think well, write well.

/Колкото по-добре пишете, толкова по-високо ще се изкачвате в Ogilvy & Mather. Хората, които мислят добре, пишат добре./

 

Good writing is not a natural gift. You have to learn to write well.

/Доброто писане не е природна дарба. Трябва да се научите да пишете добре./

 

Here are 10 hints / Ето 10 кратки съвета: 

 

1. Read the Roman-Raphaelson book on writing. Read it three times.

/Прочетете книгата на Роман и Рафаелсън за писането. Прочетете я три пъти./

 

2. Write the way you talk. Naturally.

/Пишете по начина, по който говорите. Естествено./

 

3. Use short words, short sentences and short paragraphs.

/Използвайте кратки думи, кратки изречения и кратки параграфи./

 

4. Never use jargon words like reconceptualize, demassification, attitudinally, judgmentally. They are hallmarks of a pretentious ass.

/Никога не използвайте засукани думи като “реконцептуализиране”, “демасификация”, “относително”, “сравнително”. Те са знак, че сте претенциозен задник./

 

5. Never write more than two pages on any subject.

/Никога не пишете повече от две страници по всяка тема./

 

6. Check your quotations.

/Проверявайте цитатите си./

 

7. Never send a letter or a memo on the day you write it. Read it aloud the next morning — and then edit it.

/Никога не изпращайте писмо или съобщение в деня, в който сте го написали. Прочетете го на глас на следващата сутрин и след това го редактирайте./

 

8. If it is something important, get a colleague to improve it.

/Ако е нещо важно, извикайте колега да го прочете и редактира./

 

9. Before you send your letter or your memo, make sure it is crystal clear what you want the recipient to do.

/Преди да изпратите писмото си или съобщението, уверете се, че е кристално ясно какво очаквате получателят да направи./

 

10. If you want ACTION, don’t write. Go and tell the guy what you want.

/Ако искате ДЕЙСТВИЕ, не пишете. Отидете и кажете на човека какво искате./

Facebook
Google+
https://mariazlatarova.com/10-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8/
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *