To sneak out

Публикувано в eitaka.com 08.11.2011г., Час:20.00, Ред 8, Място 7, Билет № 0778779/001 To sneak out към хори­зонта… …с „Кецове“  Искали ли сте някога да избя­гате?… …От някого, от нещо, от себе си?… …Да бягате?… …Към някого, към нещо, към себе си?… …Ако тръг­нете да бягате, коя посока ще избе­рете?…Може би към морето, към сво­бо­дата или поне към…