Стъкленият плаж

Публикувано в eitaka.com На този плаж няма пясък! За сметка на това е обси­пан с без­б­рой малки, гладки, шарени стъ­кълца и тук таме по някое камъче за раз­кош! Съв­сем до скоро никой не би повяр­вал, че “Сме­ти­щето”, както са го нари­чали мес­т­ните, ще се пре­върне в защи­тена зона! Обаче и това вече е факт! Намира се съв­сем близо до Fort Bragg…